Tuesday, May 10, 2011

PerSaudaraan

“Sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara kerena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapat rahmat.”

(Al-Hujurat : 10)


Semua muslim adalah bersaudara. Karena itu, jika bertengkar mereka harus bersatu kembali dan bersaudara seperti biasanya. Hal ini diperkuat oleh larangan Rasulullah SAW terhadap permusuhan antara muslim.
 Abu Ayyub Al-Anshary meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tidak seorg muslim memutuskan silaturrahmi dgn saudara muslimnya lebih dari tiga mlm yg masing-masingnya saling membuang muka bila berjumpa. Yang terbaik diantara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam kepada yang lain.”  (H.R. Bukhari dan Muslim).

Walaupun dengan kerabat non muslim. Dasar kebajkan kepada orang tua dan keluarga dapat ditemukan dalam Al-Qur’an sendiri. Firman Allah SWT : “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua ibu bapaknya.” (QS. Al-Ankabut :)
Mengutamakan persaudraan Islam lebih dari yang lain sama sekali tidak mempengaruhi ikatan darah, biarpun dengan kerabat non-Muslim.

Nabi SAW menekankan pentingnya membangun persaudaraan Islam dalam batasan-batasan praktis dalam bentuk saling peduli dan tolong menolong. Sebagai contoh, Beliau bersabda,
“Allah SWT menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya” (H.R. Muslim).
Kemanapun org-org Arab muslim pergi ke Afrika, India, atau daerah-daerah terpencil Asia, mereka akan disambut oleh org-org yg telah memeluk Islam tanpa melihat warna kulit, atau agama lamanya. Tidak ada tempat dalam Islam bagi pemisahan kelas maupun kasta.Tata cara melaksanakan solat tidak ada tempat istimewa, dan semua harus berdiri bahu membahu dalam baris-baris lurus. Demikian pula dalam pemilihan imam (pemimpin Solat) tidak didasarkan status sosialnya dalam masyarakat, namun atas kemampuannya dalam menghafal al-Qur’an,
Keaslian prinsip persaudaraan yang meliputi segala ritual keagamaan dan hukum-hukum  dalam  Islam telah dan terus menjadi faktor dan KUNCI dalam menarik manusia di seluruh dunia untuk masuk Islam.. =)
“Allah SWT menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya” (H.R. Muslim)

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...